sy119   ↑                                  sy120                                   sy121                                   sy122                                  sy123                              sy124

              

          sy125   ↑                                 sy126                                   sy127                                sy128                                sy129                               sy130

              

           sy131    ↑                             sy132                                 sy133                                   sy134                                sy135                               sy136

             

            sy137   ↑                               sy138                                  sy139                                sy140                             sy141                                sy142

             

            sy143   ↑                             sy144                                  sy145                               sy146                                 sy147                                 sy148

             

           sy149    ↑                             sy150                                      sy151                                  sy152                             sy153                                sy154

             

          sy173    ↑                              sy174                                   sy175                                    sy176                                   sy177                                  sy178

             

           sy179    ↑                               sy180                                   sy181                                 sy182                             sy183                                sy184

             

           sy185    ↑                                sy186                                   sy187                               sy188                                   sy189                               sy190 

             

            sy191    ↑                             sy192                                   sy193                                   sy194                               sy195                               sy196

             

            sy197   ↑                               sy198                                  sy199                                 sy200                                   sy201                               sy202

             

              sy203    ↑                             sy204                                  sy205                                  sy206                                sy207                                sy208

             

           sy245     ↑                              sy246                                   sy247                                   sy248                                 sy249                                sy250

             

            sy251    ↑                            sy252                                     sy253                                  sy254                                   sy255                                sy256

              

          sy263   ↑                              sy264                                sy265                                   sy266                                  sy267                                  sy268

             

          sy269    ↑                                  sy270                                    sy271                                 sy272                                sy273                               sy274

             

           sy275   ↑                                 sy276                                 sy277                             sy278                                 sy279                                   sy280

             

          sy281   ↑                                  sy282                                  sy283                             sy284                                   sy285                                   sy286

             

          sy287    ↑                                 sy288                                  sy289                                  sy290                                   sy291                               sy292

             

          sy293    ↑                              sy294                                 sy295                                 sy296                                  sy297                                 sy298

             

          sy299    ↑                              sy300                                     sy301                                sy302                                  sy303                                 sy304 

             

         sy305    ↑                                sy306                                   sy307                                 sy308                                 sy309                                sy310

             

          sy311  ↑                              sy312                                       sy313                                  sy314                                    sy315                               sy316

             

         sy317    ↑                                sy318                                  sy319                                 sy320                                sy321                                  sy322

             

        sy323     ↑                           sy324                                     sy325                               sy326                                     sy327                                sy328

             

          sy329    ↑                              sy330                                   sy331                               sy332                                   sy333                                  sy334

             

          sy335   ↑                               sy336                                   sy337                                sy338                                   sy339                               sy340

             

           sy341  ↑                                sy342                                   sy343                               sy344                                 sy345                                 sy346

             

         sy347    ↑                               sy348                                   sy349                               sy350                                    sy351                                      sy352

             

         sy353     ↑                              sy354                                 sy355                                 sy356                                    sy357                                sy358

             

        sy359   ↑                             sy360                                     sy361                              sy362                                  sy363                                sy364

             

         sy365    ↑                              sy366                                    sy384                          sy385                                     sy386                                 sy370

             

         sy389    ↑                            sy390                                sy391                             sy392                                    sy393                                sy394

             

         sy395    ↑                              sy396                                    sy397                                sy398                                 sy399                               sy400

             

         sy401    ↑                               sy402                                 sy403                              sy404                                  sy405                                sy406

             

        sy407    ↑                             sy408                                  sy409                               sy410                                  sy411                               sy412

             

          sy413   ↑                              sy414                                 sy415                                sy416                                   sy417                                sy418

       

        PVC封边条按其所使用的原料料,又可以分为普通封边条、环保PVC封边条。环保与不环保无法用感觉与触觉、视觉去识别,必须去权威部门检测。全国生产封边条的企业很多,但能生产环保的却不是很多。 

 

版权所有 © 上海塑奕装饰材料有限公司    沪ICP备10206872号-1